Wij streven ernaar dat zowel leerkrachten, ouders als kinderen zich prettig voelen op onze school en goed met elkaar samenwerken. Het is dus belangrijk dat we naar elkaars mening en ideeën luisteren. 

Ouders kunnen hun ideeën en standpunten met betrekking tot de school o.a. inbrengen via de MR. De kinderen kunnen hun standpunten en ideeën o.a. inbrengen middels de leerlingenraad.

De leerlingenraad laat kinderen op actieve wijze deelnemen aan het verbeteren van de school en schoolomgeving. Ze maken spelenderwijs kennis met de werking van een democratie en ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om later een goede invulling te kunnen geven aan hun burgerschap.

De leerlingenraad leert kinderen:

 • een eigen mening te vormen;
 • ideeën en meningen te verwoorden en beargumenteren;
 • door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is;
 • actief te luisteren;
 • overleggen en samenwerken;
 • elkaars mening te respecteren;
 • eigen verantwoordeiljkheid te nemen;
 • zichzelf te presenteren;
 • op speelse wijze over de werking van democratie;
 • actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap)
 • zich te motiveren voor school en omgeving.

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 die meedenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen op de BVM.

Zij vertegenwoordigen de mening en ideeën van alle leerlingen op school.

Een leerling uit groep 8 wordt gekozen tot voorzitter. Deze leerling zorgt ervoor dat de vergaderingen goed verlopen. Hij/zij bespreekt voorafgaand aan de vergadering de agendapunten met de directeur. Daarnaast wordt er ook een secretaris benoemd. Hij/zij maakt een verslag van de vergadering van de leerlingenraad.

 

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

 

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2023 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen