Wat is de missie van de BVM?

We hebben een duidelijke visie op het gebied van lesgeven. Deze visie is afgeleid van de Daltonkernwaarden. Lesgeven is de kern van ons werk. Op de BVM willen we dat elk kind doorstroomt naar het vervolgonderwijs dat bij hen past. Hiervoor moeten we uw kind zowel kennis bijbrengen als sociaal ontwikkelen. We besteden in de eerste plaats veel aandacht aan de basisvakken zoals Taal en Rekenen, maar hebben daarnaast ook aandacht voor de persoonlijke, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van uw kind. 

Onder leiding van het onderwijsbureau CED zijn we ons aan het scholen in het opbrengstgericht werken volgens het 4D-principe (Data, Duiden, Doelen, Doen). Door te gaan werken volgens het 4D-principe blijven we kritisch kijken naar ons onderwijs en is het mogelijk om snel en goed ons onderwijs aan te passen naar de behoefte van een leerling, groep en de school.

Op de BVM leer je samen leren. Volgens welk concept werkt de BVM?
Wij werken volgens de vijf kernwaarden van Dalton:
- Verantwoordelijkheid
- Samenwerken
- Zelfstandigheid
- Reflectie
- Effectiviteit
Door heldere doelen te stellen t.a.v. vaardigheden en competenties op het gebied van deze vijf Dalton kernwaarden, werken we zowel aan persoonlijke ontwikkeling als leeropbrengsten van onze leerlingen. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen op te leiden tot mensen met lef en hen op deze manier voor te bereiden op de toekomst.

Werkt de BVM met methodes?
Wij werken op de BVM met eigentijdse methodes. Zo zijn we in schooljaar 2019-2020 gestart met een nieuwe rekenmethode "Pluspunt 4".

Hoe is de aansluiting met de middelbare school?
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen naar het voortgezet onderwijs dat bij ze past. We volgen de leerlingen daarom goed tijdens hun basisschooltijd, zodat we een passend schooladvies aan de leerlingen en hun ouders kunnen geven. Wij hebben in vergelijking met andere scholen binnen de gemeente Gilze en Rijen een mooi niveau qua uitstroom naar het voortgezet onderwijs. In het afgelopen schooljaar was dit 8% VMBO praktijk-kader, 25% VMBO en 66% HAVO/VWO. 

Is er voldoende uitdaging voor alle leerlingen?
Wij werken met weektaken, daardoor is het heel makkelijk om de kinderen te voorzien van de nodige uitdagingen, maar ook herhalingen. We kijken naar wat het kind nodig heeft en proberen dit zo goed mogelijk te bieden m.b.v. de weektaak. De leerling kan vervolgens zelf inplannen wanneer hij/zij de taken maakt.

Hoe gaan jullie om met pesten?
Wij volgen ons "Protocol Sociale Veiligheid". In het kort houdt dat in dat wij ons in zullen spannen om pestgedrag te voorkomen en indien nodig aan te pakken. Het aanpakken zullen wij altijd doen daar samen te werken met de vijf betrokken partijen: het gepeste kind, de pester(s), de zwijgende middengroep, het team en de ouders/verzorgers. 

Wat is er zo bijzonder aan de BVM?
De BVM is een kleinschalige, gezellige en fijne school met iets minder dan 90 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen. De leerkrachten kennen alle leerlingen en de leerlingen kennen alle leerkrachten. De leerlingen leren van elkaar en met elkaar. Tijdens het 'open podium' zijn alle groepen aanwezig in de aula en hebben we aandacht voor iedereen. De BVM heeft een actieve ouderraad. Zij nemen de leerkrachten veel werk uit handen en organiseren de feestmomenten (Sint, Kerst, Pasen, schoolreis, etc.). De lijntjes tussen de ouders en de leerkrachten zijn kort, dingen zijn dus vaak snel geregeld.

Wat zijn de schooltijden?
Wij hanteren het traditionele rooster. Dat betekent dat de leerlingen 's middags thuis een boterham kunnen gaan eten. Wij starten 's ochtends om 08:30uur, tot 12:00uur (op woensdagen tot 12:30uur) en 's middags van 13:15uur tot 15:15uur. 

Kan mijn kind overblijven?
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen op school hun lunch opeten bij de Tussenschoolse Opvang (TSO).

Hoe kan ik mijn kind inschrijven op de BVM?
Met het aanmeldingsformulier kunt u online uw kind aanmelden voor onze school. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een oriëntatiegesprek en rondleiding. Uw kind kan pas ingeschreven worden nadat u het inschrijfformulier ingevuld heeft ingeleverd op onze school. 

Wie is de nieuwe leerkracht van mijn kind?
Als u al nieuwsgierig bent, kunt u het team bekijken voor een eerste indruk.  

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

 

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2023 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen