Rekenen

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we op de BVM met een nieuwe rekenmethode; Pluspunt 4


In de groepen 3 en 4 werken we met de boekenversie.

Dit bestaat uit:

  • rekenboeken en schriften

  • werkboeken

  • conditietrainer (waarin automatiseren centraal staat)

  • opzoekboekjes

  • toets boeken

  • sprinters (voor de plusleerlingen)

 

De groepen 5 t/m 8 werken met de digitale versie van Pluspunt 4.

De instructie wordt gegeven via het digibord en vervolgens gaan de leerlingen aan het werk met hun eigen Chromebook. Zij verwerken de lesstof vooral digitaal. Directe feedback en adaptief werken staat hierbij centraal. De toetsen worden ook digitaal gemaakt. Naast de digitale verwerking hebben de leerlingen ook nog een klein werkschrift (omdat sommige opdrachten nu eenmaal geschreven of getekend moeten worden) en moeten zij hun berekeningen uitschrijven op kladpapier of wisbordje. 

 

Hoe krijgen de leerlingen directe feedback?

De leerlingen maken een som en zien meteen of deze goed of fout is, als de som goed is kunnen de leerlingen gelijk door, bij een fout antwoord moeten ze deze eerst verbeteren. De leerkracht kan op zijn/haar computer direct zien of de leerlingen de opdrachten goed of fout maken en heeft zo een duidelijk overzicht wie de stof beheerst en wie nog niet. Zo kan de leerkracht direct bij leerlingen langs gaan om extra uitleg te geven of om de leerling de goede richting op te sturen.

 

Wat is adaptief werken?

 

Adaptief werken betekent op je eigen niveau werken. Het digitale programma ‘pluspunt 4’ is gebouwd met intelligente technologie. Het kijkt per leerlijn hoe een leerling scoort. Scoort een leerling goed op een leerlijn dan zal het binnen die leerlijn moeilijke sommen aangeboden krijgen, scoort een leerling binnen een bepaalde leerlijn minder goed dan zal de leerling een niveau terug gezet worden op de leerlijn zodat het vanuit daar weer opgebouwd wordt. Elk kind krijgt dus zijn eigen persoonlijk programma, gericht op maximale groei.

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
dalton logo

Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2022 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen