Op onze school werken we vanuit de doelen passend bij de leerlijnen. 

In onze kleutergroepen werken we thematisch om deze doelen te bereiken. We zijn ondertussen aan het onderzoeken welke methode ons hierbij zou kunnen helpen. In het nieuwe schooljaar zullen we met de gekozen methode starten. 

 

Vanaf groep 3 werken we al met diverse methodes die we inzetten als middel om de doelen te behalen. Wij werken met de volgende methodes voor de verschillende vakgebieden:

Vakgebied

Methode

Leerjaar

Aanvankelijk technisch lezen

Lijn 3

3

Voortgezet technisch lezen

LIST-lezen 

dit is geen methode, 

maar een methodiek

4 t/m 8

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip

4 t/m 8

Taal 

PIT 

4 t/m 8

Spelling

PIT

4 t/m 8 

Schrijven

Klinkers

3 t/m 8

Rekenen

Pluspunt 4

3 t/m 8

Verkeer

Veilig Verkeer Nederland

3 t/m 8

Wereldoriëntatie

Tijdzaken 

   natuurzaken

   wereldzaken

   tijdzaken

5 t/m 8

Engels

Groove me

5 t/m 8 

 

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

 

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2023 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen