Op de BVM werken we met de groepen 5 t/m 8 met Nieuwsbegrip. Groep 4 start na de kerstvakantie met Nieuwsbegrip. De instructie wordt gegeven via het digibord en vervolgens gaan de leerlingen aan het werk. Zij verwerken de lesstof zowel schriftelijk als digitaal.  Directe feedback en adaptief werken staat hierbij centraal. De toetsen worden digitaal gemaakt. 

Nieuwsbegrip in vogelvlucht 

Nieuwsbegrip koppelt onderwijs in begrijpend lezen aan de actualiteit. Leerlingen lezen tijdens de begrijpend-leeslessen teksten over onderwerpen die in het nieuws zijn. De lessen zorgen ervoor dat leerlingen de teksten actief lezen en oefenen in het monitoren van begrip: ze worden gestimuleerd de inhoud te doorgronden door middel van sleutelvragen en ze leren net als een goede lezer te signaleren wanneer ze een tekstdeel niet goed begrijpen en wat daaraan te doen valt. Het oefenen houdt ook in dat ze dit bij steeds complexere teksten oefenen. Deze manier van lezen hanteren wij ook bij de zaakvakken. Doordat Nieuwsbegrip werkt met teksten over actuele gebeurtenissen, wordt het lezen functioneel, zijn leerlingen betrokken en daardoor gemotiveerd om de teksten te lezen. Daarnaast werken leerlingen met Nieuwsbegrip aan uitbreiding van hun woordenschat en kennis van de wereld, twee belangrijke voorwaarden voor begrip van leerinhouden en schoolboekteksten bij andere vakken. Het Nieuwsbegrip-onderwerp vormt ook elke twee weken de kapstok voor de Nieuwsbegrip-schrijflessen.

De onderdelen van Nieuwsbegrip 

  • Informatieve teksten

Nieuwsbegrip levert wekelijks informatieve leesteksten en opdrachten voor begrijpend lezen op zes verschillende niveaus. De onderwerpen worden door de leraren en hun klassen aangedragen, dus altijd actueel en aansprekend. De leerlingen lezen de tekst op papier. Vervolgens gaan zij (idealiter in groepjes) aan de slag met de verwerking. Dat kan op papier, of digitaal. Een sleutelschema of schrijfopdracht is vast onderdeel van de wekelijkse les.

  • Andere tekstsoort 

De leerlingen lezen schriftelijk, op de computer of tablet een tweede tekst, aan de hand van hetzelfde Nieuwsbegriponderwerp en maken zij oefeningen. Andere tekstsoorten zoals een beschrijving, instructietekst, reclame, betoog, liedtekst, gedicht of interview komen aan bod 

  • Woordenschat 

Nieuwsbegrip biedt iedere week een woordenschatles waarin de leerlingen met tien doelwoorden uit de basistekst op heel veel verschillende manieren oefenen. De oefeningen sluiten aan bij de bekende Viertakt: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren.

  • Nieuwsbegrip schrijven 

Nieuwsbegrip Schrijven biedt lessen voor stellen, het schrijven van teksten. De lessen sluiten aan bij het Nieuwsbegriponderwerp. Het doel is dat leerlingen teksten leren schrijven met verschillende functies en in verschillende vormen, dat zij plezier hebben in schrijven en dat zij verschillende stappen in het schrijfproces aanleren.

  • Nieuwsbegrip jeugdjournaal 

Het NOS Jeugdjournaal maakt iedere week een filmpje bij de lessen van Nieuwsbegrip. Hiermee worden de teksten ondersteunt en oefenen de leerlingen met kijk- en luisteropdrachten, aan de hand van een stappenplan 'luisteren en kijken'. 


KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
dalton logo

Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2022 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen