Nieuwsbrief nr: 12 Schooljaar 2020-2021

nummer 12: 10 april 2022

Voorbereidingen schooljaar 2022-2023
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn weer begonnen. Ik kan u
melden dat we ook komend jaar weer met vier groepen starten. Op een later
moment zal ik u verder informeren over de mooie plannen die we met onze school
hebben. De plannen zijn afgelopen week, door de bestuurder van Nuwelijn, met de
leden van de medezeggenschapsraad gedeeld.


Vakantierooster 2022-2023
Soort vakantie
herfstvakantie 24 okt. 2022 - 28 okt. 2022
kerstvakantie 26 dec. 2022 - 6 jan. 2023
voorjaarsvakantie 20 feb. 2023 - 24 feb. 2023
meivakantie 24 april. 2023 - 5 mei 2023
zomervakantie 17 jul. 2023 - 25 aug. 2023

Lees verder in de bijlage

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
dalton logo

Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2022 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen