Nieuwsbrief nr: 11 Schooljaar 2021-2022

nummer 11: 25 maart 2022

Vanuit de inspectie Op maandag 14 maart bezocht de inspectie van het onderwijs onze school voor een gesprek met de directie en het bestuur. De conclusie van het gesprek wil ik graag met u delen.

* De school beschikt over een breed kleuterprogramma. De directie meldt dat de leraren bijhouden of alle tussendoelen gepland en aangeboden worden en dat gevolgd wordt of de doelen ook bereiken. Daarmee heeft de school aangetoond te beschikken over een beredeneerd aanbod in de kleutergroepen. *

In het gesprek heeft de directie vervolgens toegelicht op welke wijze gewerkt wordt aan het realiseren van basiskwaliteit en aan het wegwerken van de mogelijk opgelopen achterstanden vanwege corona in de afgelopen jaren van leerlingen. Bij dit laatste ligt de focus momenteel m.n. in de groepen 7 en 8. Volgens de directie draagt de teamcultuur positief bij aan de onderwijskwaliteit.

De inspectie vertrouwt erop dat school en bestuur zorgdragen voor de verdere voortgang in ontwikkeling en voor passende leerresultaten.........................

Lees verder in de bijlage

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
dalton logo

Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2022 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen