nummer 13: 31 maart 2023

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de 13e nieuwsbrief van dit schooljaar.

(fotocredits: De Avonturier, Rijsbergen)


Terugblik op ouderavond 30 maart
Gisteravond hebben we met de aanwezige ouders gesproken over de richting die onze school opgaat zodra we de definitieve “go” krijgen. Met in ons achterhoofd de informatie en wensen die ouders met ons hebben gedeeld, is de school op zoek gegaan naar kansen voor de toekomst. Nadat het team erg enthousiast is geworden over een specifiek concept, is dat ook besproken in de klankbordgroep en de medezeggenschapsraad, die het pad dat we op willen ook ervaren als een kansrijke mogelijkheid voor de toekomst van BvM.


FONK
Wat door diverse wetenschappelijke onderzoeken wordt bevestigd, is dat kinderen beter gaan ontwikkelen en leren als zij meer buiten en meer in de natuur kunnen zijn.
Dat kinderen beter hun focus kunnen houden bij de lessen als zij hun energie buiten kwijt kunnen. Dat kinderen buiten hele andere talenten gaan laten zien. Dat de samenwerking verstevigt en pestgedrag vermindert. In Rijsbergen staat een school die al een aantal jaar bezig is les te geven met als basis: we zijn zoveel mogelijk buiten. Er zijn nog steeds reguliere lessen in een klaslokaal, maar waar het kan wordt er buiten lesgegeven. De school is ingericht met veel natuurlijke materialen en planten en ook het plein is “natuurlijk” waarbij er ook buitenlokalen zijn waar lesgegeven kan worden. Op deze school zien zij goede resultaten op ieder gebied.
Dit onderwijsconcept heet FONK en wordt door EDUX (een onderwijsbegeleidingsdienst) begeleid. Dat doet Edux niet zomaar. Daarvoor moeten zij wel kansen zien bij een locatie. Daarom is er onlangs een audit geweest en we hebben gehoord dat zij positief zijn over de school en de mogelijkheden voor FONK onderwijs. Ons team is in Rijsbergen op de school (De Avonturier) gaan kijken en ook vanuit de klankbordgroep is een ouder - Charlotte- gaan kijken. Zij heeft gisteren goed uitgelegd over haar positieve ervaringen. Bijkomend voordeel: bij de Avonturier kregen ze een flinke leerlingengroei omdat veel ouders weten hoe goed het is voor
kinderen om veel buiten te kunnen zijn. Gisteravond werd duidelijk dat de aanwezige ouders ook enthousiast worden van dit concept voor onze school. Voor ouders die willen kijken op dinsdag 4 april of donderdag 13 april (in de ochtend) bij de Avonturier kunnen we een paar plekjes reserveren. Ook donderdag 11 mei zal er een mogelijkheid zijn. Ouders kunnen zich bij Lonneke melden. Op de Avonturier doen ze op afspraak rondleidingen voor groepen omdat er zoveel belangstelling is.

Wordt vervolgd.

Meer in de bijlage

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

 

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2023 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen