nummer 3: 30 september 2022

Beste ouders/verzorgers,


Twee verzoeken/reminders:

1) Denkt u aan het inleveren van de brieven als hulpouder voor een activiteit?
2) In Parro kunt u de privacy voorkeuren weer instellen.
Zo weten we of uw kind dit jaar op (sociale) media mag verschijnen.
Studiedagen, wat doen we dan eigenlijk?
Op school hebben leerkrachten regelmatig een studiedag of een studiemiddag.
Kinderen zijn dan niet op school. Dit jaar staan onze studiemomenten (dagen of
middagen) in het teken van een drietal zaken:
1) Onze kwaliteit van lesgeven en de resultaten van al onze leerlingen
2) Onderzoeken hoe wij onze rekenlessen nog beter kunnen geven en daarmee
ook aan de slag gaan.
3) Ons verdiepen in SWPBS.
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak om een
positief en veilig schoolklimaat te bevorderen. Het doel is om systematisch
probleemgedrag te voorkomen en een leerklimaat te realiseren waarvan alle
kinderen optimaal kunnen profiteren. PBS is een meerjarig traject waarbij team,
kinderen, ouders en ketenpartners samenwerken. Het eerste jaar is vooral voor het
schoolteam: wat doen we al goed, wat is er nodig, welke verwachtingen en kaders
willen we duidelijk neerzetten. De eerste bijeenkomst is afgelopen
woensdagmiddag geweest. Hierin hebben we gekeken naar waar prioriteiten liggen
( eenduidige regels/afspraken en communicatie) en wat onze gezamenlijke
waarden zijn (veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen).
Op de studiedag van 18 oktober (alle leerlingen zijn dan vrij) gaan we het hebben
over ons rekenonderwijs.

Meer in de bijlage

Nieuwsbrieven

23 december 2022
09 december 2022
02 september 2022
30 september 2022

Veel gelezen

03 oktober 2022
13 juni 2022
21 februari 2022
29 oktober 2020
01 oktober 2020

Brabants Verkeerslabel

BVM is ook deelnemer aan het Brabants Verkeerslabel.
 https://www.bvlbrabant.nl 

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
dalton logo

Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

 

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2023 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen