Verlof aanvragen

Hier vindt u hoe en wanneer u verlof aan kunt vragen.

Alleen in bijzondere gevallen krijgt uw kind extra vrij. Bijvoorbeeld op dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of een begrafenis. Hiervoor vraagt u verlof aan. 

Vakantieverlof buiten de vakantie is ook aan duidelijke afspraken gebonden.

Alle spelregels vindt u op de website van de gemeente: https://www.gilzerijen.nl/leerplicht.html

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar, (013-54 29 576)  of met de directeur van de school. 

Klachtenprocedure

Het kan helaas voorkomen, dat u klachten heeft. Wij willen daar zorgvuldig mee omgaan. Er zijn verschillende soorten klachten betreffende:

- de schoolorganisatie.
- begeleiding/beoordeling van leerlingen.
- sancties.
- machtsmisbruik.

Stappenplan voor klachten:
Stap 1: Wij gaan ervan uit dat u een klacht in eerste instantie met de directe betrokkene(n) bespreekt.
Stap 2: Komt u er met de directe betrokkene(n) niet uit, dan kunt u terecht bij de directie van de school.
Stap 3: Bent u desondanks nog niet tevreden, dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag. Bij een officiële klacht zetten zij desgewenst stap 4 in werking.
Stap 4: De klacht wordt behandeld door de interne klachtencommissie. Hierin hebben een bestuurslid, ouder(s) en directie zitting.
Stap 5: Bij ernstige klachten, mn. machtsmisbruik, kan de externe klachtencommissie ingeschakeld worden. De school is hierbij aangesloten bij Stichting KOMM. Deze commissie bestaat uit 3 leden, die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en recht. De voorzitter is een jurist, de andere twee zijn gedragsspecialisten. De externe commissie heeft een ambtelijk secretaris.

Van alle klachten wordt een schriftelijke rapportage gemaakt. Bij stap 1 wordt deze opgeslagen in het logboek van de betrokkene(n). Vanaf stap 2 wordt deze opgeslagen en bijgehouden op directieniveau. Een verslag van het gesprek wordt voor ondertekening aan de ouder(s) meegeven. U ontvangt daarna een afschrift van het gesprek.

Interne vertrouwenspersoon:
Judith v.d. Bergh

Extern vertrouwenspersonen:
Mevrouw Monique Vermetten en mevrouw Louise Pepping

Ambtelijk secretaris Regio West

Stichting KOMM
T.a.v. Mevr. drs. A. de Koning-Meeùs
Postbus 1
4854 ZG Bavel
Telefoon: +31 (0)6 411 671 34
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen Kinderopvang Humanitas. De leerlingen kunnen opgevangen worden na schooltijd tot 18.30 uur en/of in de vakanties. Bij voldoende aanmeldingen is het ook mogelijk om kinderen op te vangen voor schooltijd vanaf 7.30 uur. Een inschrijfformulier is te verkrijgen op school of u kunt contact opnemen met Humanitas (open het venster: lees verder):

Contact en informatie
Voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding
Skoebidoe
Leuvenstraat 5
5121 VC RIJEN
Telefoon 0161-227436
LRK nummer: 165634170

Voor planning en plaatsing
Regiokantoor Midden-Brabant
Helvoirtseweg 9
5261 CA VUGHT
Telefoon 013-5339933
Fax geen fax aanwezig
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sport'scool!

Klik hier voor meer informatie over SPort'sCool!

Klik hier voor meer informatie over sport in de buurt..

Aanmeldprocedure

Beste ouder,

U heeft belangstelling voor onze school – daarvoor willen wij u alvast bedanken! Nu volgt het traject van aanmelding van uw kind. Hoe gaat dit in zijn werk?

Aanmeldformulier
Een aanmeldformulier kunt u downloaden op de site van Stichting Nuwelijn. Maar natuurlijk kunt u het formulier ook op school komen ophalen of ons bellen – wij sturen het u dan graag toe. Na het invullen van alle gegevens, kunt u het formulier via mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of post terugsturen of het afgeven op school. Van onze Leerlingadministratie krijgt u daarna een bericht van ontvangst.

Is er plaats?
Wij verwerken de gegevens van uw kind in ons leerlingvolgsysteem. Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar krijgen de status ‘aangemeld’. Vanaf de leeftijd van 3 jaar wordt deze status veranderd in ‘ingeschreven’. Vanaf dat moment is uw kind verzekerd van een plaats op onze op school.

Informatiestroom
Vanaf de aanmelding wordt u meegenomen in het mailverkeer van school, zodat u alvast op de hoogte bent van alles wat met onze school te maken heeft. U kunt ons ook volgen op Facebook (KBS Burgemeester van Mierlo) en Twitter (@KBS_BVM). Ook krijgt u vanaf dat moment uitnodigingen voor open dagen en dergelijke, waarbij u van harte welkom bent! Via de website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de school.

Het schooljaar waarin uw kind 4 wordt
U wordt uitgenodigd om de informatieavond aan het begin van het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt, bij te wonen. Die avond bestaat uit een algemeen gedeelte - waarin u hoort wat er dat jaar zoal op stapel staat binnen de school - en een groepsgedeelte. In de groep (in het eigen klaslokaal) waar uw kind in wordt geplaatst, krijgt u van de leerkracht(en) van uw kind precies te horen wat het lesprogramma voor het nieuwe schooljaar inhoudt.

Wennen
Drie maanden voor uw kind 4 jaar wordt, neemt de school contact met u op over de wenperiode. Uw kind mag namelijk 5 ochtenden (dagdelen) komen wennen. Kinderen die in de laatste maand voor de zomervakantie 4 jaar worden, komen 2 dagdelen oefenen vanwege de lange vakantieperiode erna.

Op de eerste wendag krijgt u een kennismakingspakket mee. U treft daarin alles aan wat u moet weten over de praktische kant van het schoolgaan (schooltijden, vakantieperiodes, regels voor de tussendoortjes en lunch, gymbenodigdheden enzovoort) en de groep waarin uw kind zit.

Maar ook met u hebben we natuurlijk graag nog even contact! Onze intern begeleider nodigt u tijdens de wenweken uit om kennis te maken, de administratieve zaken te regelen en het kennismakingsformulier te bespreken.

Eerste schoolweek
In de eerste schoolweek zal de leerkracht u voorstellen aan de contactouder van de groep. Dit is de ouder van een van de kinderen uit de groep van uw kind, die als een soort van schakel tussen de leerkracht en de ouders optreedt voor allerlei activiteiten waarbij we wat extra handen kunnen gebruiken. Hopelijk mogen we zo nu en dan ook op úw hulp rekenen! Bovendien vinden de kinderen het vaak ook erg speciaal om hun papa of mama op school te zien helpen!

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen